Korsika

korsika-makchie.jpg
korsika-makchie.jpg

  Typická pobřežní korsická makchie. Kromě dubů, čilimníků, cypřišů, vřesovců, planik a  a cesmín se dají najít různé nepojmenovatelné trnité keře. Bylin nepočítaně, vůně omamná. Makchie je botanické označení pro suchý křovinatý porost typický pro Středomoří. Tento termín vzniknul přímo na Korsice, ale mezi botaniky se ujal typicky pro popis každého podobného biotopu se středně vysokými stromy a neprostupným křovím.  Makchie je typicky porost sekundární, nepůvodní, rozšířený na někdejších pastvinách a pasených skalách, i když mnohde nelze vyloučit existenci primární makchie bez zásahů člověka. Podobný porost je běžný od Tenerife po jižní Turecko.

 

Obsah webu: hlavní stránka o Korsice -  základní údaje o ostrově - jak se na Korsiku dostat - autem a trajektem - letecky - doprava - jazyky - ubytování - příroda - hory - ceny jídla - korsická města a vesnice - větší  města - historie  - počasí - odkazy - kontakt - další fotky