Korsika

Příroda Korsiky


Býk na pastvě, typická pobřežní makchie, cedr atlaský (západní).

Na Korsiku se jezdí kvůli přírodě. Vysoké hory, zvedající se v několika hřebenech přímo z moře, vytvářejí ohromné spektrum přírodních nik. Na většině povrchu sice roste typická středozemní makchie (neproniknutelné křoví), které je ale o poznání zelenější než třeba v Itálii, o Řecku nebo Atlasu nemluvě. Z hor, na jejichž špičkách se drží ledovec téměř po celý rok, stéká velké množství potoků a potůčků, které se spojují v říčky zásobující vláhou údolí. Nejvyšší oblasti korsických hor jsou porostlé horskými loukami a v jejich údolích se dají nalézt ledovcová jezera. Na jaře jsou horské louky pokryté milióny rozkvetlých krokusů, jejichž pestíků se sbírají jako šafrán (pestíky barví žlutě).


Kvetoucí šafrán, kvetoucí pistácie lentisky a jedna z tisíců bílých květinek.

Ve střední části ostrova se pod ledovcovými poli nacházejí rozlehlé lesy. Tvoří je převážně borovice a duby. Ani borovice, ani duby se mi nepodařilo pořádně určit, jsou to samozřejmě jiné druhy než u nás. Nejčastější korsická borovice se trochu podobá borovici černé (Pinus Nigra). Korsické lesy jsou neopakovatelné, snad nikde ve středomoří tolik lesů není. Ony jsou tedy korsické lesy v porovnání třeba s našimi velmi málo rozlehlé, ale je to tu hezké.


Korsika je vodnatá. Bystřin spousta. Na prostřední fotografii krajina, které se zde říká poušť.

Trochu jiný ráz než zbytek ostrova má severní přímoří, které je odlišné tím, že zde nejsou žádné větší řeky, jenom pár potoků. Korsické řeky totiž zpravidla tečou buďto na východ nebo na západ. V této severní zhruba šestině ostrova také není moc lesů.


Zvláštní kopřiva, zrající divoká planika a kvetoucí kosmatec - hotentotský fík.

V lesích a na kopcích roste hodně bylinek. Botanicky nejzajímavější jsou ale makchie, křoviny, které pokrývají převážnou část rozlohy korsických kopců a podhůří. Pokusil jsem se udělat si pár vycházek skrze makchii k horským roklím, ale vždy, když se pěšina ztratila, zastavily mě trny a skály. V kopcích jsou časté pozůstatky lidské zemědělské činnosti z dob, kdy se ještě pěstování v horách někomu vyplácelo. Asi tam byly vinice nebo sady, občas lze nalézt zplanělé sady mandlovníků, třešní a zbytky vinic.


Květ eukalyptu, užovka se vyhřívá na vysokém keři pod hradbami, cypřišový les.

Na pobřeží se dá najít pestrá směs různých společenstev, protože místy pobřeží klesá volně, jindy padají hory do vody strmě. Na pětikilometrovém úseku pobřeží u San Flo jsem jenom podle fotek (!) napočítal sedmdesát různých druhů rostlin.


Krávy s telaty se pasou po horách volně v obrovských ohradách. Někdy také mimo ohrady.

Na Korsice v přírodě často potkáte dobytek. Koně jsou v ohradách, ale ovce a krávy se často pasou úplně volně či v ohradách tak obrovských, že si ani nevšimnete, že jste uvnitř. I v hlavním korsickém městě Corte jsme na parkovišti v bezprostřední blízkosti jejich nejsvatějšího hradu potkali stádo bezprizorních ovcí. Uvnitř historických center se výborně daří kočkám. Naopak psů jsem na Korsice viděl velmi málo.


Spousta ještěrek po celé Korsice. Spousta koček ve městech. Ovce vedle hlavního hradu v Corte.

Velkou část zemědělské plochy ostrova v údolích řek a kolem pobřeží pokrývají olivové sady. Neviděl jsem nikde pěstovat obilí, jenom nějakou zeleninu. Mám za to, že většina zemědělské půdy se využívá pro pastevectví.


Orchideje na jaře už skoro nudí. Listnatec typický pro Francii. Plody pravé cesmíny.

 

Obsah webu: hlavní stránka o Korsice -  základní údaje o ostrově - jak se na Korsiku dostat - autem a trajektem - letecky - doprava - jazyky - ubytování - příroda - hory - ceny jídla - korsická města a vesnice - větší  města - historie  - počasí - odkazy - kontakt - další fotky - fotky rostlin

Tunisko - Bulharsko - Černá Hora - Řecké ostrovy - Rhodos - Madeira - Kréta - Autostop - Muráň